Naše kandidátky a kandidáti

MgA. Petr Vilgus, Ph.D.

Vystudoval jsem fotografii a pracoval jsem jako fotograf a redaktor několika fotografických časopisů. V roce 2006 jsem se stal zastupitelem MČ Praha 8 a v roce 2014 zástupcem starosty pro strategický rozvoj, místní Agendu 21, cyklodopravu. Podporuji zahloubení ulice
V Holešovičkách a ochranu Libeňského mostu. Zasadil jsem se o vznik projektu Palmovka 2030, díky kterému se tato oblast promění v mimořádně příjemné místo pro život i práci. Vyjednal jsem se státem pronájem Karlínských kasáren, aktivní občané je proměnili v kulturní a společenské centrum. Vyjednal jsem s majitelem funkcionalistického Paláce Svět zahájení rekonstrukce této památky. Aktivně pracuji na tom, aby v Libni a Karlíně vznikly vlakové zastávky.

Motto: Moje vize pro Prahu – Praha jako fungující město spokojených občanů.

Mgr. Tomáš Pavlů, BD

Celý život pracuji v oblasti komunikace a jazyků, pracoval jsem jako redaktor, středoškolský učitel i překladatel nyní pracuji jako lektor angličtiny. Většinu času však věnuji místní politice. Pořádal jsem guerrila gardening, Ukliďme Česko, jako zastupitel jsem podal usnesení na záchranu Libeňského mostu, které bylo přijato. Jsem opoziční zastupitel a pracoval jsem ve Finančním výboru a bezpečnostní komisi, věnuji se také dopravě (opravy přechodů)
a zlepšení životního prostředí. Jsem ženatý a máme dvě děti.

Motto: No goal is too high if we climb with care and confidence. (volný překlad:
S odvahou a důvěrou pojďme za svým cílem.)

Ing. Zuzana Tuščáková

Jsem členka výboru SVJ, mnoho let jsem pracovala jako strojní technička. Pracuji
v Komisi pro seniory i nadále chci aktivně zlepšovat podmínky pro život seniorů
i všech občanů. Chci prosadit zavedení aktivizačních programů pro seniory v Libni
a v Karlíně a zřízení chybějícího komunitního centra v Libni např. v Lowitově mlýně. Zasazuji se o ochranu zahrádkářských osad v Praze.

Zájmy: péče o zahrádku

Ing. Hana Matoušová

Od roku 2014 jsem zastupitelkou na Praze 8, od roku 2017 pak neuvolněnou radní pro grantovou politiku. Profesí jsem datová analytička, studovala jsem na matfyzu
a VŠE. V Praze 8 žiji 16 let. Chci prosazovat otevřenou politiku založenou na spolupráci
s občany. Prosadili jsme participativní rozpočet. Podporuji projednávání všech záměrů
s veřejností, lepší péče o zeleň a udržitelná správa města by měly být samozřejmostí. Radnice musí začít lépe komunikovat a více vysvětlovat své kroky, měla by být daleko aktivnější v podpoře bydlení.

Oblíbený citát:

Každý svého štěstí strůjce, vlakvedoucí i strojvůdce. Každý svého strůjce štěstí, strojvůdce
i vlakvedoucí.
Magor

Ing. Štěpán Klimeš

Vystudoval jsem Stavební faktultu ČVUT v Praze.   Rozhodl jsem se však podnikat v oboru tiskové produkce a učit grafický software na VOŠ. Podílel jsem se na zvýšení transparentnosti zadávání zakázek a protikorupčních opatřeních a budu v tom pokračovat. Podporuji aktivity směřující k oživení veřejného prostoru, kde s oblibou trávím volný čas jak s dětmi odpoledne, tak s přáteli večer. V tomto směru považuji za velký úspěch zpřístupnění karlínských kasáren, na kterém jsem se podílel. Kdy v tomto prostoru máme největší pískoviště v Praze, letní kino, časté koncerty a venkovní posezení po celé léto. Rád bych, aby se nám v dalším volebním období podařilo přitáhnout více kultury i do Bohnic a Kobylis.

 

Dagmar Volencová

Několik let jsem v důchodu, mám dvě vnoučata školního věku. Pracovala jsem
v médiích na různých pozicích jako novinářka a redaktorka. V posledním volebním období jsem členkou Výboru pro životní prostředí; zajímá mne, jaká bude Libeň, kde žiji od roku 1986. Osobní účastí podporuji aktivity směřující k záchraně Libeňského mostu a zlepšení dopravy v Libni. Aktivně jsem pracovala na omezení heren a kasin na osmičce. Všechny aktivity, které rozvíjející občanskou společnost, jsou pro mě velmi důležité.

Můj oblíbený filosof, vynálezce, cestovatel, učitel… napsal do svého deníku: „Jsem bezvýhradný ateista; až se bojím, že mě pánbůh potrestá.“ Jára Cimrman

Mgr. Jakub Schejbal

Jsem ženatý, mám jedno dítě, pracuji jako právník. Jako letitý obyvatel Prahy
8 (Karlín) a člen bytové komise mám radost, jakým rozvojem naše městská část prošla. Rád bych dosáhl toho, aby radnice byla v novém volebním období otevřenější, vykonávala správu města ve prospěch nás občanů i drobných živnostníků, a ne ve prospěch soukromých zájmů některých zastupitelů a stavebních firem. Rád bych podpořil výstavbu bydlení (zejm. startovacího a sociálního), a omezení krátkodobých pronájmů (které zvyšují ceny nájemného). Dále bych rád inicioval revizi pravidel parkování a efektivnější postihování lidí, kteří parkují na modrých zónách neoprávněně.

Motto: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou“.

Mgr. Tomáš Hnyk

Pracuji jako překladatel např. překládám titulky pro filmy. Bydlím na Invalidovně a chci chránit sídliště před zahušťováním. Po Praze jezdím na kole a chci zlepšit podmínky pro pěší i cyklistickou dopravu.
Jsem členem majetkové komise Prahy 8. Doufám, že Praha 8 se již nebude zbavovat dalšího majetku. Město by mělo se svým majetkem dobře hospodařit a využívat ho pro dobro občanů. Za důležitou považuji regulaci Airbnb ze strany města tak, aby nedocházelo k vylidňování bytů v centru města.

Mgr. Ilona Laužanská

Na bohnické sídliště jsem se přistěhovala, když mi bylo šest. Praze 8 jsem zůstala dodnes věrná, nejen co se týká bydlení, ale i práce – učím literaturu, němčinu
a angličtinu na střední škole kousek od domu, kde žiji. Nejvíc mě zajímá školství, sociální problematiku a stav zeleně a přírody na „osmičce“.

Motto: Kdo nežije pro někoho druhého, nežije ani pro sebe. Seneca

Ing. Hana Truncová

Pracuji jako projektový manažer. Do Prahy 8 – Čimic jsem se přistěhovala před 12 lety, aktivně se zde podílím na spolkovém a komunitním životě. Zajímám se o životní prostředí, územní plánování, revitalizaci OC Draháň a přilehlého území a samozřejmě o školství – jsem máma tří dětí..

Motto: Když nejde o život…