Naše kandidátky a kandidáti

Mgr. Tomáš Pavlů, BD

Celý život pracuji v oblasti komunikace a jazyků, pracoval jsem jako redaktor, středoškolský učitel i překladatel nyní pracuji jako lektor angličtiny. Většinu času však věnuji místní politice. Pořádal jsem guerrila gardening, Ukliďme Česko, jako zastupitel jsem podal usnesení na záchranu Libeňského mostu, které bylo přijato. Jsem opoziční zastupitel a pracoval jsem ve Finančním výboru a bezpečnostní komisi, věnuji se také dopravě (opravy přechodů)
a zlepšení životního prostředí. Jsem ženatý a máme dvě děti.

Motto: No goal is too high if we climb with care and confidence. (volný překlad:
S odvahou a důvěrou pojďme za svým cílem.)

Ing. Zuzana Tuščáková

Jsem členka výboru SVJ, mnoho let jsem pracovala jako strojní technička. Pracuji
v Komisi pro seniory i nadále chci aktivně zlepšovat podmínky pro život seniorů
i všech občanů. Chci prosadit zavedení aktivizačních programů pro seniory v Libni
a v Karlíně a zřízení chybějícího komunitního centra v Libni např. v Lowitově mlýně. Zasazuji se o ochranu zahrádkářských osad v Praze.

Zájmy: péče o zahrádku

Dagmar Volencová

Několik let jsem v důchodu, mám dvě vnoučata školního věku. Pracovala jsem
v médiích na různých pozicích jako novinářka a redaktorka. V posledním volebním období jsem členkou Výboru pro životní prostředí; zajímá mne, jaká bude Libeň, kde žiji od roku 1986. Osobní účastí podporuji aktivity směřující k záchraně Libeňského mostu a zlepšení dopravy v Libni. Aktivně jsem pracovala na omezení heren a kasin na osmičce. Všechny aktivity, které rozvíjející občanskou společnost, jsou pro mě velmi důležité.

Můj oblíbený filosof, vynálezce, cestovatel, učitel… napsal do svého deníku: „Jsem bezvýhradný ateista; až se bojím, že mě pánbůh potrestá.“ Jára Cimrman

Mgr. Jakub Schejbal

Jsem ženatý, mám jedno dítě, pracuji jako právník. Jako letitý obyvatel Prahy
8 (Karlín) a člen bytové komise mám radost, jakým rozvojem naše městská část prošla. Rád bych dosáhl toho, aby radnice byla v novém volebním období otevřenější, vykonávala správu města ve prospěch nás občanů i drobných živnostníků, a ne ve prospěch soukromých zájmů některých zastupitelů a stavebních firem. Rád bych podpořil výstavbu bydlení (zejm. startovacího a sociálního), a omezení krátkodobých pronájmů (které zvyšují ceny nájemného). Dále bych rád inicioval revizi pravidel parkování a efektivnější postihování lidí, kteří parkují na modrých zónách neoprávněně.

Motto: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou“.

Ing. Hana Truncová

Pracuji jako projektový manažer. Do Prahy 8 – Čimic jsem se přistěhovala před 12 lety, aktivně se zde podílím na spolkovém a komunitním životě. Zajímám se o životní prostředí, územní plánování, revitalizaci OC Draháň a přilehlého území a samozřejmě o školství – jsem máma tří dětí..

Motto: Když nejde o život…