Jak řešit bezdomovectví v Praze

Pro zářijové číslo časopisu Osmička jsme připravili otázku: „Jak může MČ napomoci řešení bezdomovectví v ulicích Prahy 8?“ Odpověď napsal zastupitel Tomáš Pavlů a článku dal název Regulovat i pomáhat.
Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2016 žije v Praze přibližně 10 000 bezdomovců. Potkáváme je na ulicích a zastávkách MHD, jsme svědky toho, jaký po sobě nechávají „pořádek“, všichni vidíme, že bezdomovectví je velkým sociálním problémem, ale jeho řešení je v nedohlednu.

Přitom bezdomovectví by se mělo řešit na všech úrovních: státní, magistrátní i obecní. Existuje Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. V roce 2008 téměř 50 bezdomovců získalo práci díky projektu pražského magistrátu. V Praze 9 existuje již několik let projekt, kdy městská část pronajímá bezdomovcům na odlehlých místech obvodu buňky a oni se starají o pořádek v okolí a zabraňují divokým skládkám. Nájemci na daném místě plní zadané pracovní úkoly. Zdá se, že tento projekt je úspěšný. Dalším úspěšným projektem je tzv. housingfirst,- především bydlení, který byl poprvé vyzkoušen v Los Angeles v roce 1988 a v ČR se uskutečňuje v Brně.

Větší prostředky k řešení bezdomovectví má stát a magistrát, ale i městská část se může zapojit v prevenci a regulaci. MČ má po Městské policii požadovat, aby trvala na dodržování vyhlášky zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích v Praze 8, stejně tak může MČ i pomáhat osvědčenými zmíněnými projekty. Vážení čtenáři, pokud po příštích volbách zasedneme v Radě MČ, budeme problém bezdomovectví řešit a městské policii její povinnost připomínat.

Mgr. Tomáš Pavlů, zastupitel MČ

Ve prospěch lidí

„Má radnice usilovat o oživování prázdných domů? A jakými způsoby?“ Na otázku v Osmičce 2018/8 odpovídá pan Hayato Okamura kandidát do Senátu v Praze 8.

Jako kandidát do Senátu v Praze 8 (a okolí) jsem hluboce přesvědčený, že každý člověk má právo na lidsky důstojné základní podmínky k životu – včetně přiměřeného bydlení. Společnost, kde musejí někteří její členové, co se týče podmínek bydlení, živořit, není v pořádku a spravedlivá. Úkolem politiky – i té lokální, komunální – je svým občanům problém bydlení pokud možno odlehčit. Vyžaduje to od místních politiků opravdový, živý a vytrvalý zájem o životní podmínky svých spoluobčanů. Je třeba prolomit lhostejnost, překonat nedostatek vůle k dotahování reálných řešení problémů, které občany v našem obvodě denně trápí.
Když zůstávají domy, objekty v našich čtvrtích dlouhodobě prázdné a jenom bez užitku leží ladem – je to špatně. A samozřejmě je pak povinností svědomitých politiků usilovat o co možná rychlou změnu k lepšímu. Radnice by měla aktivně mapovat ,,prázdné domy“ v našem obvodě. A iniciovat pak jednání s majiteli, která by co nejrychleji vedla k přiměřenému využití příslušných objektů – ať už k bydlení, nebo k jinému vhodnému účelu. Může přitom jít o využití jak dlouhodobé, tak třeba i krátkodobé, ,,provizorní“, než se nalezne trvalejší východisko. Dobrým příkladem takového alespoň ,,prozatímního řešení“ z naší současnosti je, myslím, využití velkého objektu Karlínských kasáren jako zajímavého prostoru pro širokou veřejnost s kavárnou a letním kinem.

Pořad Expres Prahy 8 je nadbytečný

V červencovém čísle časopisu Osmička odpovídá na otázku člen KDU-ČSL Jakub Schejbal. Otázká zní: Měla by Praha 8 dál platit společnosti Praha TV, s.r.o. za její zpravodajství?
Určitě ne. Pořad „Expres Prahy 8“ na Praha TV je nadbytečný. Co mě zarazilo je to, že v relacích, dle mého, hovoří a objevují se pouze pan starosta a radní za ANO a ČSSD. Tato skutečnost vzbuzuje vážné podezření, že se jedná o PR kanály vybraných stran placené z obecních prostředků. Nepodařilo se mi dohledat, kdo relace vybírá, jaké má televize zadání a kdo určuje osoby, které zde hovoří. Pokud mají prostor pouze uvedené strany, je to netransparentní a poškozuje to férovou soutěž všech stran. Řady inzerovaných akcí se účastnili zastupitelé i z jiných stran. Pokud opravdu jde o PR , tak by to strany měly přiznat a pořady platit ze svých rozpočtů. Již jen jako okrajový problém vnímám, že jde o televizní kanál, který je sice dostupný na území Prahy 8, nicméně málokdo dle mého ví, že ho vůbec existuje. Za výše uvedených okolností mi přijde cena za pořady (za rok 2017 cca 280.000 Kč vč. DPH) vynaložená zbytečně a netransparentně. Po shlédnutí většiny relací jsem navíc došel k závěru, že se zde objevují často informace o akcích, o kterých se píše i v Osmičce. Odpovídá tomu i periodicita obou komunikačních kanálů – v obou případech jde o měsíčníky.

Jakub Schejbal, člen KDU-ČSL

Do voleb jdeme společně se zelenými

Pod názvem Osmička sobě vytvoří Zelení a KDU-ČSL v Praze 8 společnou kandidátku. Lídrem je Petr Vilgus, místostarosta Prahy 8 pro strategický rozvoj, cyklodopravu a památkovou péči, dvojkou je zastupitel Tomáš Pavlů, známý třeba přijatým návrhem usnesení na záchranu Libeňskeho mostu. Dále kandiduje členka komise pro seniory Zuzana Tuščáková či radní pro grantovou politiku Hana Matoušová. Mezi naše priority patří revitalizace zanedbaných míst na Praze 8, oživení prázdných domů a prostranství. Vizitkou města je veřejný prostor.
Společně s komunálními volbami budou na Praze 8 i volby senátní, ve kterých doufáme zvítězí Hayato Josef Okamura.

Podporujeme dostupné bydlení

V červnovém čísle časopise Osmička odpovídá zastupitel Tomáš Pavlů na otázku: Měla by MČ Praha 8 iniciovat výstavba nájemních bytů?
MČ Praha 8 v nedávné historii prodala většinu obecních bytů, v současné době vlastní cca 1 100 obecních bytů. Ptát se, zda by obec měla iniciovat výstavbu obecních bytů, se tak může zdát zvláštní. Situace se však mění.
V posledních letech ceny bytů v Praze raketově vylétly nahoru, vlastní bydlení je těžko dostupné i pro lidi s dobrými příjmy. Nikde není psáno, že člověk musí byt vlastnit, ale lidé mají právo na důstojné bydlení. Právo na bydlení je základním lidským právem (viz nález pléna Ústavního soudu, publikovaný pod č. 231/2000 Sb.). 
Městská část by mohla své obecní byty nabídnout profesím, které potřebuje, zejména učitelům škol, které zřizuje, pracovníkům zdravotnických a sociálních služeb a strážníkům apod. Souhlasíme s tím, aby MČ Praha 8 iniciovala výstavbu obecních bytů na vhodných (vlastních) pozemcích za předpokladu, že nedojde k zahušťování sídlišť a projekty budou efektivně připraveny.

Tomáš Pavlů
Osmička sobě, KDU-ČSL a nezávislí

Jasné pro zahrádkám

V květnovém čísle časopisu Osmička odpovídá paní Jana Netopilová,  tajemnice zahrádkářů na Palmovce. Paní Jana patří mezi nezávislé občany a za příspěvek jí moc děkujeme. Otázka zní: Mají být v Praze 8 zachovány zahrádkářské kolonie?
Ano. Mají. A nejen v Praze 8 a nejen zachovány. Měly by být součástí všech větších měst a mělo by jich i u nás přibývat stejně, jako rostou ve zbytku Evropy. Například v Německu, Nizozemsku i v dalších vyspělých zemích se navíc těší velké veřejné podpoře. Lidem přehlceným prací a ubitým šedostí měst čím dál víc chybí kontakt s přírodou – to vidíme právě na obrovském zájmu o pronájem městských zahrádek. Jde i o ty, kteří se z venkova museli přestěhovat do městských aglomerací kvůli zaměstnání, ale zdaleka ne jen o ně. Výhoda je oboustranná: lidé kultivují pozemky obce, ještě za to platí peníze, a jsou šťastní. Těchto zahrádkářů přibývá, jsou mladí, mají mnohdy rodiny a lásku k zeleni předávají dalším generacím. Některé osady v Praze 8 mají i „volný pozemek“, na němž mohou pořádat osvětové akce pro veřejnost, jiné kolonie jsou maličké a takovou možnost nemají. Ale i z těch vylétají včely, i v těch kvetou a rodí tradiční i šlechtěné rostliny. I v zahrádkových osadách v Praze 8 byli zaznamenáni živočichové, které dnes těžko někde najdete, leckdy jsou chránění. Najdeme zahrádkáře, kteří tráví na „svých“ zahradách většinu volného času. A nezapomeňme na důležitou věc – pronajaté zahrady jsou stále součástí městské zeleně, která je zahrnuta ve všech procentuálních údajích o tom, kolik jí které město má. Všechna zeleň se přece nedá zastavět domy!


Jana Netopilová, nezávislá

tajemnice ZO ČSZ Palmovka

OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí letos kandidují společně v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 8.

Mají mít obyvatelé Prahy 8 možnost se svým parkovacím oprávněním zaparkovat i v ostatních městských částech?

Ano, ale ne zdarma.

Chceme, aby se co nejrychleji a nejpohodlněji pohybovali lidé a ne dopravní prostředky. Čím více z nás si k přepravě po Praze zvolí auto, tím pomaleji se ti ostatní dostanou tam, kam potřebují, nemluvě o zdraví škodlivých exhalacích a záboru veřejného prostoru parkováním. Dostupnost a cena parkování má obrovský vliv na to, zda někam jet autem nebo jinak. Pokud někde nezaparkuji, tak tam asi autem nepojedu. Proto by se velikost území, kde můžeme parkovat s parkovací kartou, neměla zvyšovat, ale zmenšovat jen na bezprostřední blízkost bydliště. Není totiž zřejmé, proč by obyvatelé Karlína měli mít možnost parkovat v Kobylisích, kam vede linka metra i tramvajová trať, a ne třeba na bližším Žižkově.

Na druhou stranu je nutné respektovat, že někdy je auto skutečně tím nejvhodnějším prostředkem dopravy. Pak je třeba umožnit zaparkovat v cíli cesty i v rezidenční zóně, ale ne zdarma. Praha je historické město, které zejména v centru, ale ani na sídlištích, nezvládá současný nápor automobilového provozu. Zelení podporují MHD a cyklistickou a pěší dopravu a případně sdílení aut tak, aby se co nejvíce domácností bez vlastního auta obešla. Proto jsme na magistrátu prosadili snížení ceny ročního jízdného na MHD na 10 korun denně a podporujeme výstavbu nových spojení, jako je třeba lávka z Karlína do Holešovic pro pěší, nebo tzv. Nové spojení II, které by mělo podstatně zrychlit a zkapacitnit příměstskou železniční dopravu.

Tomáš Hnyk
místopředseda Strany zelených na Praze 8
kandidát Osmičky sobě do zastupitelstva MČ Praha 8.

(měsíčník Osmička 04/18)

OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí letos kandidují společně v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 8.

Musíme zlevnit domácí péči o seniory

(z fóra v časopise Osmička)

Otázka: Proč se nový Dům sociálních služeb stal pro občany Prahy 8 finančně nedostupný?

Odpoveď: Musíme zlevnit domácí péči o seniory.

Ze statistik vyplývá, že 80 procent důchodců chce dožít doma. Domácí péče je náročná po fyzické i psychické stránce. Pokud pečující musí opustit zaměstnání, stává se náročnou i po stránce finanční – paradoxně může být pro rodiny domácí péče finančně daleko náročnější než umístění do domova pro seniory. Tyto domovy jsou státem dotované, a to od 10 000 Kč měsíčně za klienta, v případech těžších forem demence jde i o dvojnásobek. Proto je pro Zelené klíčový rozvoj těch služeb, které seniorovi pomáhají v jeho domácím prostředí a které sníží finanční náročnost péče v rodinném kruhu. Rozšíření nabídky terénních služeb může pomoci snížit přetlak na umístění v pražských domovech pro seniory. Ty by měly být až poslední možností, bývají ale většinou prvním řešením, které rodiny volí.

Terénní a ambulantní služby poskytují vedle státních organizací také církve a neziskové organizace, které jsou v oblasti domácí péče nezastupitelné; jsou to také většinou ony, které přicházejí s novými přístupy. Velmi zajímavou, finančně dostupnou, a přitom málo známou službou je tísňová péče Života 90. Senior na ruce nosí tlačítko, jehož stiskem se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Rodiny tak mohou být klidnější v době, kdy se nemohou o člena své rodiny starat.

Osobně jsem pracovala v domově pro seniory a nyní jsem dobrovolnicí Života 90. Na seniory často společnost zapomíná, proto mi přijde dobrovolnictví právě v této oblasti velmi důležité.

Ing. Hana Matoušová
radní MČ Praha 8, kandidátka Osmičky sobě do zastupitelstva Prahy 8

OSMIČKA SOBĚ – ZELENÍ, KDU-ČSL a nezávislí letos kandidují společně v komunálních volbách do zastupitelstva Prahy 8.

Zelení: Developeři se MUSÍ podřídit vůli občanů a obce

(z fóra zastupitelů v časopise Osmička)

Jak může radnice Prahy 8 zabránit zahušťování sídlišť? V Ďáblicích, v ulici Pod Sídlištěm i jinde hrozí nové stavby, které zhorší kvalitu života obyvatel.

Zelení: Developeři se MUSÍ podřídit vůli občanů a obce

Díky realitní krizi na konci minulého desetiletí se zdálo, že velkým developerským projektům odzvonilo. Nyní se však probouzejí projekty, které přímo ohrožují zájmy obyvatel Prahy 8. Realitní štiky – Vítkova CPI (Ďáblice) nebo Sehnalova SPG (Troja Horizons) – chtějí rozvrátit promyšlenou urbanistickou koncepci našich sídlišť. Chtějí poškodit to, čeho si jejich obyvatelé nejvíc váží a proč zde rádi žijí. Chtějí vytěžit z každého čtverečného metru další a další miliardy. Tato developerská zlovůle musí skončit. 

ODS a další milovníci volné ruky trhu s oblibou sní své vzdušné zámky o volné ruce trhu. O tom, že regulace jsou přežitek. V územním rozvoji je opak pravdou. Prostřednictvím regulací jsme my slabší (občané) chráněni před zlovůli těch silnějších (developeři). Město tu je od toho, aby hájilo zájmy občanů, aby prostřednictvím územního plánu, stavebních předpisů a dalších regulací určilo, co je ještě přípustné a co už ne. Transparentní a jednoznačný územní plán je smlouvou mezi městem, občany a majiteli pozemků, jaká je maximální míra využití každého metru v městě. Jsou místa, kde budovy chybí a kam patří nová výstavba. CPI ani Troja Horizons však nejsou tento případ.

V Praze je průšvih, že územní plán vytváří „velká radnice“ = magistrát. I nejmenší obec ve Středočeském kraji má v územním plánování větší váhu než stotisícová Praha 8. To se musí změnit.

Zelení budou žádat, aby městské části měly zásadnější slovo ve svém rozvoji. Aby občané měli právo promluvit do budoucnosti míst, která mají rádi. Osobně podpořím občany, kteří se postaví proti nesmyslným projektům. 

 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D.
místostarosta pro strategický rozvoj, Strana zelených

(z fóra zastupitelů v časopise Osmička)